افغانستان

«هیچ تحولی در روابط طالبان با جهان به وجود نیامده است»

تایمز آسیای مرکزی در مقاله‌ای گفته است که در نزدیک به سه سال پس از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان، هیچ تحولی در روابط آنان با جهان به وجود نیامده است.

پیش از این ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان در رشته تویتی در پیوند به سفر برخی از مقام‌های کشورها و سازمان‌ها به کابل گفت که روابط آنان با کشورهای جهان بهبود یافته و تعدادی زیادی از کشورها آنان را پذیرفته‌اند.

اما در این مقاله تایمز آسیای مرکزی آمده است: «وضعیت هم‌چنان در بن‌بست باقی مانده است؛ چون جامعه جهانی و طالبان روی برخی مسایل سازگاری ندارند و افغانستان هم‌چنان با بحران انسانی مواجه است».

در این گزارش آمده است که طالبان فرصت کمی دارند تا پایه و اساس «مدل جدیدی از امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی» را پایه‌ریزی کنند که به آنان اجازه می‌دهد شرایط را برای بازگشت افغانستان به سیستم عادی روابط بین‌المللی ایجاد کنند؛ اما طالبان باید «سریع» عمل کنند.

تایمز آسیای مرکزی نوشته است که افزایش تنش‌ها در خاورمیانه بر وضعیت اطراف افغانستان تاثیر منفی خواهد گذاشت و در این محیط طالبان ممکن است بار دیگر بدترشدن نامطلوب وضعیت امنیتی را تجربه کنند که فراتر از کنترول آنان باشد.

در مقاله این رسانه آمده است که «حفظ امنیت و ثبات داخلی» هم‌چنان مشکل اصلی افغانستان امروز است.

این در حالی است که پس از سفر رییس جمهور ایران به پاکستان، رییس جمهوران این دو کشور در اعلامیه مشترک گفتند که حضور سازمان‌های تروریستی در افغانستان زیر اداره طالبان، امنیت منطقه و جهان را تهدید می‌کند.

در این اعلامیه همچنین تاکید شد که همه اقشار افغانستان باید در پیش‌برد امور کشور سهم فعال داشته باشند.