ویدیو ها

هم‌صدایی تاریخی جهان در محکومیت سیاست های طالبان

شورای امنیت سازمان ملل در یک نشست به روز پنج شنبه، قطع نامه یی را با اکثریت آرا تایید کرد که در آن محدودیت های زهرآگین طالبان بر زنان و دختران افغانستان به ویژه ممنوعیت کار زنان در دفترهای سازمان ملل در افغانستان به شدت نکوهش شده است