ویدیو ها

کم شدن علاقه جوانان در ننگرهار به کتاب‌خوانی

مسوول این کتاب خانه در جلال آباد می گوید که ساعت ها را در انتظار مشتریان می گذراند اما به ندرت شخصی برای خرید کتاب به این جا سر می زند.