بازرگانی

خوشحالی کشاورزان تخار از بارش باران‌های بهاری

کشاورزان در تخار با ابراز خرسندی از بارندگی‌های بهاری می‌گویند که امیدوار هستند این بارندگی‌ها باعث افزایش محصولات کشاورزی و باغ‌داری‌شان شود.

محمود، باشنده تالقان مرکز ولایت تخار از یک دهه بدین‌سو مشغول کشاورزی در تخار است، او می‌گوید که نسبت به پارسال بارندگی‌ها افزایش داشته و امیدوار است که امسال فرآورده‌های کشاورزی خوبی به دست آورد.

او تاکید کرد: «ما خوشحال هستیم که خداوند برای ما باران فرستاده و امیدوار هستیم محصولات کشاورزی ما خوب باشد.»

کشاورزان در تخار می‌گویند که بیشترین منبع درآمد باشندگان این ولایت  وابسته به کشت و زراعت است و از این لحاظ کشاورزان و دهقانان این ولایت بارندگی‌های اخیر موسم بهار را برای حاصل‌خیزی زمین‌های کشاورزی مفید می‌دانند.

احمد می‌گوید: «خوشبختانه امسال باران به موقع بارید و این برای زمین و کشاورزی ما خوب است.»

به گفته این کشاورزان سال‌ گذشته کشتزارهای للمی از بارندگی‌های موسمی محروم بودند و این سبب بلند رفتن بهای مواد غذایی و فقر شدید در این ولایت شده بود.