ویدیو ها

افزایش کشت و تولید زعفران در هرات

مسوولان در اتاق تجارت و صنایع هرات زیر اداره طالبان از افزایش صادرات زعفران در سال ۱۴۰۱ نسبت به ‌سال پیش از آن در این ولایت به شماری از کشورهای جهان خبر می‌دهند.