افغانستان

از یک‌ماه بدین‌سو بسته‌های ۴۰ میلیون دالری ملل متحد به افغانستان نرسیده است

درحالی که کشیدگی‌ها میان طالبان و ملل متحد در واکنش به ممنوعیت کار زنان ادامه دارد؛ طالبان از یک ماه بدینسو بسته‌های کمکی ۴۰ میلیون دالری سازمان ملل متحد را به دست نیاورده‌اند.

ادامه این کمک‌ها درست هنگامی با بن بست روبرو شده است که طالبان تا هنوز هم مانع ادامه کار، کارمندان زن در سازمان ملل متحد است.

واپسین گزارش بانک مرکزی اداره طالبان نشان می‌دهد، این گروه برای واپسین بار به روز چهاردهم ماه مارچ یک بسته ۴۰ میلیون دالری را به دست آورده بودند.

اما پرسشی که همواره مطرح می‌شود، این است که واقعا این بسته‌های ۴۰ میلیون دالری از دسترس طالبان به دور می‌ماند و واقعا از سوی نهادهای مددرسان به مصرف می‌رسد؟

محمد محقق، رهبر حزب وحدت مردم افغانستان گفت: «این گپی که ۴۰ میلیون دالر کمک بشری است این یک پوشش است و به هیچ کسی هم این نمی‌رسد و هیچ منطقه‌ای را هم کسی ندیده است که گفته باشند که اینان برای ما پول داده‌اند.»

اما پیش از این نمایندگی سازمان ملل متحد تاکید کرده است که پول‌های کمک شده به دور از دسترس طالبان در یک بانک خصوصی نگهداری می‌شوند و تنها نهادهای مددرسانی که مربوط به سازمان ملل متحد هستند از این پول‌ها استفاده می‌کنند.

مایکل سمپل، معاون پیشین اتحادیه اروپا در افغانستان گفت: «این پول بخاطر پیشبرد برنامه‌های کمکی بشری است و یک کمک به امارت اسلامی (طالبان) نیست و این یک کمک برای مردم مستحق افغانستان می‌باشد.»

روز جمعه سیگار یا اداره بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان گفته است که به درخواست کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان امریکا، کمک‌های مالی امریکا به افغانستان زیر حاکمیت طالبان را بررسی می‌کند.

گفته شده است که این ماموریت، کمک‌های مالی امریکا را از ماه اگست سال ۲۰۲۱ تا دو روز نخست ماه اپریل سال ۲۰۲۳ میلادی را در برخواهد گرفت.

محمد محقق می‌گوید: «طالبان با این عملکردی که دارند و با این عدم مشروعیتی که دارند، اینان مستحق به رسمیت شناختن هم نیستند و مستحق پول دادن هم به اینان نیستند، اما این که امریکا می‌گوید: آب زور سر به بالا می رود، آنها پول شان را می‌دهند، مربوط به خودشان می‌شود.»

بربنیاد آمارها از هنگام تسلط طالبان در افغانستان تاکنون ۵۵ بسته کمکی ۴۰ میلیون دالری در چارچوب کمک‌های بشردوستانه به افغانستان رسیده است، اما چگونگی مصرف این پول‌ها همانند سرنوشت افغانستان پیچیده و نامعلوم است.