ویدیو ها

ویدئو: خواست‌ها برای رهایی فعالان از بند طالبان

کمیسیون مستقل حقوق بشر با استقبال از آزادی نرگس سادات و ذکریا اصولی از طالبان می خوهد تمامی فعالان جامعه مدنی، هنرمندان و خبرنگارانی را که در بازداشت این گروه استند آزاد سازند