ویدیو ها

ویدئو: خانواده هنرمند بازداشت شده خواهان پشتیبانی نهادهای حقوق بشری

خانواده موسی شاهین آواز خوان محلی از نهادهای دفاع از حقوق بشری می‌خواهند به وضعیت او توجه کنند.