جهان

ترمپ پس از دادگاه: این آزار و اذیت بود نه تحقیق

دانلد ترمپ، رییس جمهور پیشین امریکا پس از آنکه از سوی دادگاه منهتن در نیویارک به ۳۴ فقره جرم متهم شد، در یک گردهمایی اعتراضی هوادارانش در ایالت فلوریدای امریکا حضور یافت.

ترامپ در گردهمایی اعتراضی که بیشتر یک گردهمایی انتخاباتی بود از آلوین براگ، دادستان منهتن به شدت انتقاد کرد.

ترمپ گفت: «تنها جرمی که من مرتکب شد‌ه‌ام این است که بدون هراس از ملت خود در برابر کسانی که می‌خواهند آن را نابود کنند دفاع کنم.»

ترمپ در ادامه انگشت انتقاد را به سوی دیگر دادستان‌های این پرونده دراز کرد و آن را «دخالت گسترده در انتخابات در مقیاسی که قبلاً در این کشور دیده نشده» خواند.

ترمپ که نامزد پیشتاز جمهوری خواهان برای انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ است، همه اتهام‌های وارد شده به خودش را رد کرد و گفت: «هیچ پرونده‌ای وجود ندارد.»

او گفت که آقای براگ می‌دانست که هیچ پرونده‌ای وجود ندارد، اما تحت فشار دموکرات‌ها، کیفر خواست را پیش برد.

رییس جمهور پیشین امریکا افزود: «جنایتکار اصلی دادستان منهتن است، زیرا به‌گونه‌ی غیرقانونی تعداد زیادی از مطالب هیات منصفه را به بیرون داده است.»

ترمپ روز سه‌شنبه در دادگاه منهتن همه اتهام‌های وارد شده به خود را رد کرد.

وی پس از این دادگاه تا دومین جلسه دادگاه آزاد است.

تاکنون زمان برگزاری جلسه دوم دادگاه آقای ترمپ مشخص نیست.

او متهم است که در انتخابات ۲۰۱۶ ریاست‌جمهوری، به استورمی دانیلز، بازیگر پیشین فیلم‌های پورن ۱۳۰ هزار دالر داده بود تا او در مورد رابطه جنسی‌اش با ترمپ به رسانه‌ها چیزی نگوید.

این پول از طریق دانیل کوهن، وکیل ترمپ و به نام مصارف حقوقی به استورمی دانیلز داده شده بود.

اگر اتهام‌های وارد شده به آقای ترمپ درست ثابت شود، وی زندان محکوم خواهد شد.

ترپپ نخستین رییس‌جمهور امریکا است که رسماً در دادگاه به اعمال جنایی متهم می‌شود.

او هر نوع خلافکاری را رد کرده و آن را انتقام‌جویی سیاسی دموکرات‌ها علیه خود توصیف نموده است.