ویدیو ها

درگیری میان افراد طالبان سبب زخمی شدن یک مقام محلی آنان در پنجشیر شد

    منابع از میان طالبان و باشندگان محل در پنجشیر به آمو می‌گویند که دو گروه از طالبان در  ساختمان های نهاد های رسمی این گروه باهم درگیر شده‌‌اند و ساعت‌ها به شلیک‌های پی در پی در برابر همدیگرپرداختند.