ویدیو ها

گفتگو با ذاکر حسین ارشاد و عبدالمنان شیوای‌شرق

در این گفت وگو با ذاکر حسین ارشاد استاد دانشگاه و عبدالمنان شیوای‌شرق معیین پیشین وزارت اطلاعات و فرهنگ افغنستان روی علت های بسته نگه داشتن مکتب های دختران در افغانستان از سوی طالبان پرداخته می شود و نیز پرسیده می شود که بهای محرومیت دختران از آموزش چیست و مردم افغانستان با طالبان و سیاست های این گروه چی کنند؟