ویدیو ها

دیپلمات‌ها از یوناما چه می‌خواهند؟

شورای امنیت سازمان ملل متحد. عکس از آرشیف

هم‌زمان با تمدید ماموریت یوناما برای یک سال دیگر در افغانستان، یک قطع‌نامه‌ی دیگر شورای امنیت برای دبیر کل ملل متحد پیشنهاد شده کرده است وضعیت کنونی افغانستان را مورد بررسی همه جانبه و بی‌طرفانه‌ی قرار دهد تا بر بنیاد آن جامعه جهانی به چالش‌های موجود در افغانستان رسیدگی کند. در این قطعنامه همچنان پیشنهاد شده است که این بررسی تا پیش از ۱۷ نوامبر سال روان میلادی انجام شود.