ویدیو ها

کاهش مشتریان رستورانت ها در غزنی به دلیل ناداری

شماری از رستورانت‌ داران در ولایت غزنی می‌گویند که با تسلط طالبان در کشور مشتریان آنها کاهش یافته است این رستورانت داران در ولایت غزنی می‌گویند که در نظام جمهوریت مشتری زیادی داشتند و بازار فروش آنها گرم بود. اما با فروپاشی نظام جمهوریت و فشارهای اقتصادی بر مردم هر روز شمار مشتری‌ان آنها کم می‌شود.حمید الله می گوید که با مشکلات اقتصادی رو به رو استند.