ویدیو ها

با دوستان کوچک‌شان خریطه‌های سیاه را از خاک پر‌ می‌کنند


این کودکان می‌گویند روزانه ‌ده‌ها خریطه را از خاک پر می‌کنند تا بتوانند برای خانواده‌های‌شان لقمه نانی فراهم کنند. روزانه ۱۰۰ افغانی تنخواه دارند احمد ده ساله، که سرپرست خانواده است. وی می‌گوید که پدرپیراست و توانایی کار کردن را ندارد