ویدیو ها

سفال‌گری هرات؛ پیشه‌ای که در حال فراموشی است

صنعت سفال‌گری تاریخ و پیشینه‌‌ی دراز در ولایت هرات دارد. سفال‌گرانی که حالا  شمار شان از انگشتان یک دست کم‌تر است، می‌گویند که این صنعت تاریخی درحال نابودی است.

آنان با شکایت از بی‌توجهی مسوولان به این شيشه، هشدار می‌دهند که با ادامه‌ی این روند، چرخِ یگانه کارگاه ساخت سرامیک و سفال‌گری در هرات از چرخش باز خواهد ماند.