افغانستان

جوانی در غور، موتر سایکل ویژه‌ی معلولان را ساخت

یکی از دانش‌جویان انستیتوت تخنیکی و مسلکی در غور می‌گوید که پس از دو سال تلاش، مؤفق شده‌است که موتر سایکل ویژه‌ی معلولان را بسازد.

محمد رحمتی که باشنده‌ی اصلی ولسوالی تیوره ولایت غور و سازنده‌ی این موتر سایکل است، در صحبت با خبرنگار تلویزیون آمو می‌گوید: «انگیزه‌ای که باعث شد من این موتر سایکل را مخصوص معلولان بسازم، این بود که این افراد بتوانند به راحتی رفت‌وآمد کنند.»

آقای رحمتی می‌افزاید که تمام وسایل این موتر سایکل را خودش طرح‌ریزی کرده و زیر نظارت آموزگاران اداره‌ی‌ تعلیمات تخنیکی و مسلکی این ولایت آن را ساخته‌است.

او تأکید کرد: «من در ساخت این موتر سایکل از آهن کهنه‌هایی که مقاومت دارند و در بعضی جاهایش از تخته چوب و بشکه‌های پلاستیکی استفاده کرده‌ام.»

او هم‌چنان گفت که در ساخت این موتر سایکل مبلغ ۸۰ هزار افغانی هزینه کرده‌است.

از سویی هم، شماری از جوانان غوری می‌گویند که مسؤولان باید از چنین جوانانی که در نوآوری‌ها سهم ارزنده دارند، پشتیبانی کنند تا آنان بتوانند وسایل پیش‌رفته‌‌ی دیگر را برای ایجاد سهولت به مردم بسازند.

غلام علی حسینی، یکی از باشندگان شهر فیروزکوه می‌گوید: «واقعن چنین جوانانی که نوآوری و اختراعات را انجام می دهند، تشویق و حمایت شوند تا بتوانند کارهای بزرگ‌تری را انجام دهند و ساخت این موتر سایکل می‌تواند سهولت خوبی را برای معلولان ایجاد کند.»

عبدالقیوم بهبودی، مسؤول انجمن معلولان غور ضمن ستایش از ساخت این موتر سایکل ویژه‌ی معلولان به خبرنگار تلویزیون آمو می‌گوید که معلولان در این ولایت، به اندک‌ترین امکانات دست‌رسی ندارند و دولت باید زمینه‌های بهترِ زندگی را به آنان فراهم کند.

با این حال، مسؤولان محلی طالبان در ولایت غور می‌گویند که آنان تمام تلاش‌ شان را برای رشد استعدادهای جوانان به کار می‌گیرند تا بتوانند اختراعات بیش‌تر و خوب‌تری داشته باشند.

عبدالواحد حماس، سخن‌گوی والی طالبان در غور می‌گوید: «اداره‌ی محلی، از چنین جوانانی که اختراع دارند و با استعداد هستند و در راستای رشد اقتصاد کشور کار می‌کنند، حمایت کرده تا جوانان ما بیش‌تر کار کنند و افتخارآفرین باشند.»

این در حالی‌ست که در برخی از ولایت‌های دیگر کشور نیز جوانان دیگری به نوبه‌ی‌ خود وسایلی را ساخته‌اند که می‌تواند برخی از مشکلات مردم را رفع کند. جوانان مخترع کشور هم‌چنان از اداره‌ی طالبان و سازمان‌های ملی و بین‌المللی انتظار دارند که آنان را مورد پشتیبانی و تشویق قرار دهند تا بتوانند پیش‌رفت‌ها و دست آوردهای بیش‌تری داشته باشند.