افغانستان

در یک هفته ۷۴ هزار تن از ایران و پاکستان به افغانستان بازگشتند

سازمان بین‌المللی مهاجرت در گزارشی تازه‌اش گفته است که ۷۴ هزار و ۲۹۱ تن در جریان یک هفته از پاکستان و ایران به افغانستان بازگشته‌اند.

در این گزارش آمده است که از ۲۱ تا ۲۷ اپریل )۲ تا ۷ ثور)، ۴۳ هزار و ۱۷۶ تن از ایران و ۳۱ هزار و ۱۱۵ تن از پاکستان به افغانستان بازگشته‌اند.

براساس آمارهای این نهاد، مهاجران که از پاکستان باز گشته‌اند، از طریق گذرگاه‌های تورخم، غلام‌خان و سپین بولدک وارد کشور شده‌اند و مهاجرانیکه از ایران از گذرگاه‌های مرزی اسلام قلعه و میلک برگشته‌اند.

در این گزارش آمده است که در همین مدت، ۴۳ هزار و ۴۲۲ تن از افغانستان به ایران و پاکستان رفته‌اند.

از این میان، ۲۴ هزار و ۳۴۸ تن به ایران و ۱۹هزار و ۷۴تن به پاکستان رفته‌اند.

بر بنیاد این گزارش، از میان بازگشت‌کنندگان از ایران، ۶ درصد دارای پاسپورت، ۲ درصد دارای ویزه، ۱۸ درصد دارای کارت همایش، ۱ درصد کارت هوشمند، ۵۶درصد دارای تذکره و ۳۶ درصد فاقد مدرک بوده‌اند.

در همین حال، بازگشت‌کنندگان از پاکستان شامل ۷ درصد با کارت اقامه، ۲۷ درصد با پاسپورت، ۲۴ درصد با ویزه، ۶۵ درصد با تذکره، ۳ درصد با کارت ای سی سی و ۲۵ درصد بدون مدرک بوده‌اند.

این در حالی است که روزانه صدها تن از ایران و پاکستان به کشور بازگشت داده‌ می‌شوند.