افغانستان

جبهه مقاومت مدعی کشتن چهار عضو طالبان در کابل شد

جبهه مقاومت ادعا کرده است که افراد این جبهه دو حمله را در برابر طالبان در کابل انجام داده‌اند.

به ادعای این جبهه، در یک حمله آنان در ایست بازرسی نزدیک دروازه ورودی وزارت داخله زیر اداره طالبان، دو عضو طالبان کشته شدن دو تن دیگر آنان زخمی شده‌اند.

جبهه مقاومت مدعی است که در حمله دوم افراد این جبهه در برابر طالبان در دروازه ورودی حوزه نهم امنیتی شهر کابل، دو عضو طالبان کشته شدند و یک تن دیگر آنان زخمی شده است.

طالبان تا هنوز در این مورد چیزی نگفته‌اند.