افغانستان

انتقاد باشندگان غور و بادغیس از افزایش بی‌دلیل هزینه‌ی صفایی شهر

شماری از باشندگان شهرهای فیروزکوه و قلعه‌ی نو از عرضه‌ی خدمات شهری توسط شهرداری‌ طالبان در این ولایت‌ها ابراز نارضایتی می‌کنند و می‌گویند با آنکه طالبان از آنان پول هنگفتی به‌خاطر صفایی خانه‌ها و دکان‌های شان گرفته‌اند؛ اما هیچ‌ خدمت اثرگذاری را تاکنون ارایه نکرده‌اند.

عبدالقدیر شمس، یکی از باشندگان شهر فیروزکوه، مرکز ولایت غور به خبرنگار تلویزیون آمو می‌گوید: «از وقتی که طالبان آمده‌اند، کارمندان شهرداری از ما پول صفایی زیادی گرفته‌اند؛ اما هیچ کاری  نکرده‌اند.»

عبدالناصر احمدی در شهر قلعه‌ی نو، مرکز ولایت بادغیس دکان دارد. او نیز با انتقاد از مسؤولان محلی طالبان می‌گوید: «با آنکه کارکنان اداره‌ی شهرداری طالبان از ما نسبت به سال‌های پیش پول بیش‌تری گرفته‌اند؛ اما هیچ کاری که بتواند شهر را از وجود کثافات پاک کند، انجام نداده‌اند.»

او ادامه داد: «در گذشته برای خانه و دکان به منظور صفایی ۴۰۰ تا ۶۰۰ افغانی پول می‌گرفتند؛ اما حالا طالبان ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ افغانی می‌گیرند ودر عوض آن کاری هم نمی‌کنند. کوچه‌های ما خراب است. سطل برای تخلیه‌ی زباله‌ها وجود ندارد، نمی‌دانیم این پول‌ها کجا می‌شود.»

در همین حال، باشندگان غور و بادغیس می‌گویند که بی‌توجهی مسؤولان شهرداری‌ها در این ولایت‌ها سبب بیش‌تر شدن زباله‌ها و افزایش بیماری‌های گوناگون شده و سلامت مردم را تهدید می‌کند.

آنان از مسؤولان طالبان در این ولایت‌ها می‌خواهند تا از پولی که زیرِ نام صفایی جمع‌آوری می‌کنند، از آن در نظافت و پاک کاری شهر و کوچه‌ها استفاده کنند.

کارشناسان حوزه‌ی محیط زیست باورمند اند که در بسیاری از ولایت‌های کشور فرهنگ شهرنشینی از سوی مردم رعایت نمی‌شود و پایین بودن میزان بهداشت عمومی در شهرها، سبب شیوع بیماری‌های گوناگون شده‌است.

عنایت‌الله رحیمی، یکی از آگاهان امور محیط زیست می‌گوید: «زمانی که جوی‌ها و کانال‌های آب در شهر پاک کاری شود و مردم نظافت را در سرک‌ها رعایت کنند، ما شاهد کاهش بیماری‌های واگیر خواهیم بود.»

این آگاه امور محیط زیست، پرداخت هزینه‌ی صفایی شهر از سوی مردم را یک اصل دانسته و باور دارد که شهرداری‌ها و اداره‌ی محیط زیست ولایت وظیفه دارند تا برای جلوگیری از بیش‌تر شدن زباله‌های شهری به مردم، خدمات را ارائه و نیز آگاهی‌ دهی نمایند.

با این حال مسؤولان اداره‌ی شهرداری‌های ولایت‌های غور و بادغیس ادعای بی‌توجهی مسؤولان را برای نظافت شهرها رّد می‌کنند و می‌گویند که آنان بر اساس مقرره‌ی شهرداری‌ها از مردم پول صفایی گرفته و آن را مطابق به نیازهای اساسی مردم در سطح شهر به مصرف می‌رسانند.

یکی از مسؤولان طالبان در اداره شهرداری قلعه‌ی نو به خبرنگار تلویزیون آمو می‌گوید: «ما از هیچ فردی پول اضافه به‌خاطر صفایی نگرفتیم، معیار جمع‌آوری از قبل تعیین شده و بسیاری از مردم  توقع دارند که از آنان صفایی گرفته نشود. ما ۵۰۰ یا ۱۰۰۰ افغانی که صفایی جمع می‌کنیم، از آن در پاکی و نظافت شهر استفاده می‌کنیم. پرسونل ما تمام شب و روز کار می‌کنند، ادعای مردم نادرست است و ما آن را رّد می‌کنیم.»

مسئولان اداره شهرداری فیروزکوه نیز می‌گویند که آنان از مردم پول اضافی صفایی را جمع‌آوری نمی‌کنند و کسانی که از این نهاد شکایت دارند، پول صفایی چندین ساله‌ی خود را تحویل نکرده‌اند.

شعیب حماد، سخن‌گوی شهرداری فیروزکوه به خبرنگار تلویزیون آمو می‌گوید: « خدمات ما از قبیل نظافت وجغل‌اندازی در کوچه‌های فرعی می‌باشد و همواره زباله‌ها را از شهر جمع‌آوری کرده‌ایم. این مشکل خود شهروندان است که زباله‌های خود را در جاهای تعیین شده نمی‌اندازند. علتی که ما صفایی زیاد جمع‌آوری می کنیم این است که مردم از سال‌ ۱۳۹۲ به این طرف، قرض‌دار هستند.»

مسؤولان اداره‌ی شهرداری‌های غور و بادغیس هم‌چنان می‌گویند که آنان برنامه دارند تا در بهار پیشِ رو، خدمات بیش‌تری را به مردم ارایه نمایند.