افغانستان

طالبان چهار تن از باشندگان هرات را از بهر «اجرای اتن» بازداشت کردند

منابع در ولایت هرات به آمو تایید می‌کنند که اداره امر به معروف طالبان چهار دکان‌دار را که پیروزی تیم فوتسال را با اتن تجلیل کرده بودند، بازداشت کرده‌اند.

منابع می‌گویند که طالبان این افراد را که در «یک کانتینر» زندانی کرده بودند وسه تن آنان را پس از گذشت دو روز آزاد کرده‌اند.

اما به گفته منابع، طالبان شاه مقصود، یکی از این دکانداران را به جرم «حمل پرچم» دولت پیشین هنوز هم در بند نگه داشته‌اند و از سرنوشت‌ او‌ خبری نیست.

طالبان‌ تا هنوز در این باره چیزی نگفته‌اند.