افغانستان

ایجادِ انجمن سارنوالان در تبعید در پاکستان

شماری از سارنوالان پیشین که پس از تلسطِ طالبان بر افغانستان، به پاکستان پناه بُرده‌اند انجمنی را زیر نامِ «انجمنِ سارنوالان افغان در تبعید» ساخته‌اند.

این سارنوال در نخستین روز آغاز به کار این انجمن در قطع‌ نامه‌ی از نهادهای حقوق بشری و نهاد بین‌الملی خواسته اند، تا به مشکلاتِ سارنوالان افغانستان رسیدگی کنند.

اینان هدف از ایجاد این انجمن را انسجامِ سارنوالان در بیرون از کشور دانسته می‌گویند که با ایجاد این انجمن می‌خواهند که صدای همکاران‌شان را به گوشِ نهادهای بین‌المللی برسانند.

فایز کوهستانی، از سارنوالان پیشین می‌گوید که سارنوالان در نظامِ جمهوریت پرونده‌های گروهای بزرگ مشمول طالبان را برسی کرده‌اند که پس از به قدرت رسیدنِ این گروه زندگی آنان در خطر قرار دارد.

در همین حال یک مشاور پیشین لوی سارنوالی می‌گوید که پس از تسلط طالبان، ۲۹ سارنوال که دو تن شان زنان بودند کشته شدند..

شماری ازاین سارنوالان می گویند که در حال حاضر ۳۵ تن از سارنوالان زن اکنون در پاکستان در بی سرنوشتی به سر می‌برند.

به گفته‌ی این سارنوالان، ۲۷۵۰ سارنوال در حکومت پیشین در سراسر افغانستان، مشغول کار بوده‌اند که پس از آمدن طالبان همه آنان از کار بی‌کار شده‌اند . سارنوالان می گویند که در حال حاضر در حدود ۲۰۰ سارنوال با خانواده‌های شان در پاکستان به سر می‌برند.