افغانستان

بانک توسعه اسلامی: ۱۴ پروژه بشردوستانه در افغانستان در سال گذشته تطبیق شده است

بانک توسعه اسلامی در اولین گزارش از دست‌آوردهای «صندوق امانی بشردوستانه افغانستان» گفته است که در سال ۲۰۲۳ میلادی، کمک‌های ضروری مختلف را به آسیب‌پذیرترین افراد در افغانستان ارائه کرده است.

در این گزارش به نقل از محمد آل جاسر، رییس بانک توسعه اسلامی آمده است که این کمک‌ها در بخش‌های مقابله با ناامنی غذایی، ارائه برنامه‌های تغذیه کودکان، مراقبت‌های بهداشتی، آموزش نوآورانه، آب پاک و خدمات بهداشتی صورت گرفته است.

در این گزارش آمده است: «۱۴ پروژه در سال ۲۰۲۳ با هزینه کل ۳۵.۳۵ میلیون دالر عملی شده که ۲۴.۱۴ میلیون دالر آن از طریق صندوق امانی بشردوستانه افغانستان به مصرف رسیده است».

محمد جمال الساعتی، مشاور و هماهنگ‌کننده این صندوق در بانک توسعه اسلامی گفته است که این پروژه‌ها شامل زراعت، معارف، امنیت غذایی، صحت، آب‌یاری، خدمات بهداشتی و فرصت‌های معیشتی را شامل می‌شدند.

او در این زمینه همچنین گفته است که این پروژه‌ها می‌تواند نیازهای اساسی مردم افغانستان را از طریق ایجاد فرصت‌های شغلی، و ظرفیت سازی برطرف کند.

این بانک افزوده است که هم‌اکنون ۱۶ پروژه از طریق صندوق امانی بشردوستانه افغانستان در این کشور در حال اجرا است.

در این گزارش آمده است که در حال حاضر صندوق امانی بشردوستانه افغانستان توسط بخش مشارکت و حمایت جهانی و بخش بسیج منابع بانک توسعه اسلامی با هماهنگی مرکز منطقه‌ای انقره مدیریت می‌شود.

این بانک گفته است که هدف از ایجاد صندوق امانی بشردوستانه افغانستان، بسیج منابع مالی از سوی تمویل‌کنندگان بین‌المللی است که مایل به مشارکت برای ارائه کمک‌های بشردوستانه و خدمات اساسی به مردم افغانستان هستند.

بانک توسعه اسلامی افزوده است که از ماه مارچ سال ۲۰۲۴ تا اکنون، در حدود ۳۵ میلیون دالر برای ارائه کمک به افغانستان از طریق این صندوق جمع‌آوری شده است.