ویدیو ها

گفتگو با محبوبه سراج

در این گفت وگو، از وضعیت افغانستان زیر حاکمیت طالبان گرفته تا خطرها فرا راه افغانستان، مقاومت ها در برابر طالبان و راه های حل بحران افغانستان به بحث گرفته شده اند انتقادها از محبوبه سراج، رییس مرکز رشد استعدادهای زنان افغانستان و نامزد جایزه صلح نوبل ۲۰۲۳، و اتهام ها بر وی نیز بخشی از این گفتگو استند.