افغانستان

طالبان دختران دانش‌آموز بامیان را «به زور سلاح» از صنف بیرون کردند

ماموران امر به معروف و نهی از منکر طالبان امروز سه شنبه ۳ حوت ۱۴۰۱ هجری خورشیدی مراکز آموزشی را در ولایت بامیان به روی دختران بسته اند.

شماری از دختران دانش آموز در بامیان می گویند که ماموران امر به معروف و نهی از منکر طالبان حوالی ساعت نه صبح امروز به مرکز آموزشی«کوثردانش» رفتند و دختران را به زور سلاح و توهین و تحقیر از صنف بیرون کرده اند.

منابع در بامیان می گویند که مرکز آموزشی کوثردانش یک صنف ویژه ۲۰۰ نفری  آماده‌گی کانکور برای دختران و پسران داشت، طالبان به همین صنف یورش بردند و دانش آموزان را بیرون کردند و آموزشگاه را مهر و لاک کردند.

نیلوفر که در آموزشگاه کوثر دانش در بامیان آماده گی کانکور می خواند از دخترانی است که از صنف بیرون کشیده شد.

او درحالی که چشمانش پر از اشک است، می‌گوید: «داشتیم درس می‌خواندیم که ماموران امر به معروف طالبان آمدند، دروازه را زدند، سرش را پایین انداختند آمدند،  با وضعیت خیلی بد و تحقیر آمیز ما را از داخل صنف بیرون کشیدند . خواستیم بپرسیم وقتی پرسیدیم چرا نمی‌گذارید درس بخوانیم، به سر ما تفنگچه را گرفتند ما را بیرون کشیدند، حد اقل اگر ما را نمی گذاشتند بچه ها را می گذاشتند آنها را هم بیرون کردند.»

نیلوفر که صنف ۱۱ مکتب بوده و با آمدن طالبان اجازه رفتن به مکتب را ندارد در ادامه گفت: «مگر درس خواندن ما به این ها چی ضرر می رساند؟ ما این همه زحمت کشیدیم. همه آرزوهایی که در دل  داشتیم نابود شد.»

بانو دانش آموز دیگری است که امروز از آموزشگاه زبان انگلیسی در بامیان بیرون کشیده شده، او می‌گوید که داشتیم به حرف‌های استاد گوش می‌دادیم که ناگهان طالبان آمدند و وحشیانه دروازه را به دیوار کوبیدند. آنها از ما عکس گرفتند و  بعد ما را از صنف بیرون کردند.

او در ادامه گفت طالبان می‌گفتند که شما حق تحصیل ندارید. آنها دروازه کورس را بسته و آن را مهرو لاک کردند.

بانو ادامه داد: «ما یک زن هستیم، فردا مادر می‌شویم و این اولادها را کلان می‌کنیم. زمانی که ما نتوانیم. صدای خود را بیرون کنیم چگونه چه کسی فرزندان این جامعه را تربیت کند؟»

به گفته منابع چندین آموزشگاه در بامیان فعالیت می کردند که دختران و پسران در این آموزشگاه ها مشغول فراگیری دانش بودند اما طالبان دختران را از این آموزشگاه ها بیرون کرده اند.

ریحانه یکی دیگر از این دانش آموزان با اشاره به اینکه طالبان در هنگام بیرون کردن دختران از آموزشگاه از خشونت کار گرفتند گفت: «طالبان چگونه به خود اجازه می دهند روی زنان دست بلند کنند.»

او گفت: «ما می‌خواهیم درس بخوانیم و به کشور خود خدمت کنیم تا روزی برسد که به‌خاطر افغان بودن تحقیر نشویم.»

در همین حال سیف الرحمان محمدی رییس اطلاعات و فرهنگ طالبان به آمو گفت که، مرکز آموزشی کوثر دانش دختران و پسران در صنف های مختلط درس می خواندند و طالبان برای اصلاح آنان رفته بودند. سیف الرحمان محمدی توهین و تحقیر دختران دانش آموز را از سوی طالبان رد می کند و می گوید که این آموزشگاه باز است و صنف های دختران و پسران را جدا کرده اند.

طالبان در ۳۰ قوس سال روان همه مراکز تحصیلی را به روی دختران بستند. چهار روز پس از آن این گروه کار زنان در انجو ها را نیز ممنوع اعلام کردند.