صحت

معتادان درمان شده: از قاچاق مواد مخدر باید جلوگیری شود

شماری از معتادان مواد مخدر که به تازگی درمان شده‌اند، می‌گویند برای آن که دوباره به مواد مخدر معتاد نشوند باید برایشان زمینه کار فراهم شود.

این معتادان همچنان می‌گویند که اگر جلوی قاچاق مواد مخدر گرفته نشود، درمان معتادان به مواد مخدر دشوار خواهد بود.

به تازگی ریاست صحت عامه طالبان در غزنی اعلام کرده است که ۵۰ تن از معتادان مواد مخدر پس از درمان به خانواده‌هایشان پیوسته‌اند.

محمد کریم‌ یکی از این معتادان است که تازه درمان شده است. او می‌گوید: «من تقاضا را دارم کسانی که تداوی شده‌اند ، برایشان زمینه کار را مساعد سازند تا دوباره ما به مواد مخدر گرفتار نشویم و همچنان باید جلو قاچاق مواد مخدر گرفته شود.»

سلیم یکی دیگر از جوانان است که ترک اعتیاد کرده و به خانواده‌اش پیوسته است. او می‌گوید که از بیکاری به مواد مخدر روی آورد و مدتی را دور از خانواده در روی جاده‌های غزنی می‌گذراند. اما حالا ۴۵ روز است که تحت درمان است.

سلیم می‌گوید: «بسیار خوش استم که حالا خوب استم و معتاد نیستم و همراه فامیل خود یکجا می‌شوم. وقتی معتاد بودم فامیل ام بسیار نگران من بودند. حال آنها هم خوشحال استند که من دوباره یک انسان سالم شده‌ام.»

بیشتر این درمان شدگان جوانانی استند که دارای تحصیلات عالی استند.

رسول خان نظری، رییس صحت عامه طالبان در غزنی می‌گوید که این ۵۰ تن در شفاخانه ۵۰ بستر معتادین در غزنی درمان شده‌اند.

نظری می‌گوید: «جمع آوری و درمان معتادان به مواد مخدر از اهداف اساسی ما است و در آینده‌ی نزدیک یک مرکز دیگر درمان معتادان مواد مخدر در ولسوالی جاغوری افتتاح خواهد شد.»

به تازگی آژانس باختر که زیر اداره طالبان فعالیت می‌کند به نقل از معاونت مبارزه با مواد مخدر طالبان اعلام کرده است که بیش از ۳ میلیون و ۵۰۰هزار تن در افغانستان معتاد به مواد مخدر هستند.