افغانستان

پیداشدن جسدهای ۱۸ مهاجر از شهروندان افغانستان در یک موتر باربری در بلغارستان

پولیس بلغارستان روز جمعه جسدهای ۱۸ مهاجر از افغانستان را که در میان آن‌ها یک کودک نیز وجود داشت را در یک موتر باربری در نزدیکی شهر صوفیه، پایتخت این کشور، پیدا کرد.

به گزارش رویترز، این موتر چوب را انتقال می‌داد و حداقل ۴۰ مهاجر غیرقانونی در آن پنهان شده بودند.

بوریسلاو سارافوف، رئیس اداره تحقیقات ملی بلغارستان به خبرنگاران گفت که برخی از مهاجران خفه شده‌اند.

آسن مدژیدیف، وزیر صحت بلغارستان+ در این باره گفت که ۳۴ مهاجر از جمله پنج کودک به بیمارستان‌های صوفیه منتقل شدند و حال برخی از آن‌ها وخیم، اما پایدار است.

پولیس بلغارستان چهار نفر را در ارتباط با قاچاق مهاجران بازداشت کرده است.

پس از سقوط حکومت پیشین مهاجرت شهروندان افغانستان به خارج از کشور به ویژه اتحادیه اروپا افزایش یافته است.

بلغارستان در مسیری قرار دارد که مهاجران از خاورمیانه و افغانستان برای ورود به اتحادیه اروپا از آن استفاده می‌کنند.

بیشتر آن‌ها در این کشور نمی‌مانند، زیرا مهاجران به دنبال مهاجرت به کشورهای ثروتمندتر در اروپای غربی هستند.

در ماه دسمبر، اتریش و هالند به دلیل نگرانی‌های امنیتی از ورود بلغارستان به منطقه شینگن اتحادیه اروپا جلوگیری کردند.