افغانستان

طالبان چهار تن را در بدخشان در محضر عام شلاق زدند

دادگاه عالی طالبان اعلام کرده است که چهار تن را در ولایت بدخشان به اتهام « فروش مشروبات الکلی و قرص» در ملأ عام محکوم به مجازات کرده‌اند.

طالبان‌ در مورد هویت این افراد چیز نگفته‌اند؛ اما افزودند که برای یکی از متهمان یک سال حبس و دو تن دیگر را هر یک به ۳۰ شلاق محکوم کرده‌اند.

طبق خبرنامه این دادگاه طالبان فرد چهارم را نیز به ۳۹ ضرب شلاق محکوم به مجازات کرده‌اند.