افغانستان

سیلاب‌زدگان هرات می‌گویند در نبود سرپناه زندگی می‌کنند

باشندگان هرات می‌گویند که سیلاب‌های اخیر سبب ویران شدن خانه‌های شان شده است و اکنون در نبود سرپناه در فضای باز زندگی می‌کنند.

ولسوالی‌های پشتون زرغون، شیندند، اوبه، زنده‌جان، انجیل و گذره هرات در یک هفته‌ی پسین گواه بارش شدید باران و سیلاب‌های ویرانگر بوده‌اند.

زهرا که باشنده‌ یکی از بخش‌های دور دست هرات است می‌گوید که خانه‌اش را زمین لرزه و خیمه‌اش را سیلاب‌ها از بین برده‌اند و اکنون در گوشه‌ای از هرات، در خیمه‌ی فرسوده با نواسه‌هایش در شرایط دشوار بسر می‌برد و چیزی برای خوردن ندارد.

در یک هفته‌ی گذشته ولسوالی‌های، اوبه، پشتون زرغون، ادرسکن، شیندند، زنده‌جان، گذره و انجیل هرات گواه سیلاب‌های ویرانگر بوده است.

برخی از سیلاب زده‌گان در هرات می‌گویند که این سیلاب‌ها سبب از بین رفتن خانه‌ها، مواشی و زمین‌های کشاورزی شان شده و خسارات هنگفتی بر آنان وارد کرده است.

سیف الله باشنده ولسوالی اوبه می‌گوید: «سیل که آمد همه خانه ها را خراب کرد، کشت و زراعت همه زمین‌ها را آب برد، خود و مال ما را می‌خواست آب ببرد سیل خطرناکی بود.»

محمد انور باشنده ولسوالی انجیل می‌گوید: «هرچه کشت کرده بودند آب برد، خانه‌ها با وسایل زندگی را آب برد و خیلی خرابی کرد خدا را شکر روز بود اگر نه مردم را هم آب می‌برد.»

این سیلاب‌ها نه تنها به مردم تلفات مالی و جانی رسانیده است بل سبب بسته شدن راه ها نیز شده است.

صبریه باشنده ولسوالی پشتون زرغون می‌گوید: «به شهر رفته نمی‌شود، موتر ها از سه چهار هزار کمتر نمی‌برد، مادرم مریض بود کسی نتوانست او را تا شهر ببرد. پنج شش خانه پر از آب شده بود. مردم همه به دشت مانده بودند.»

این در حالی‌ست که در نتیجه سیلاب‌های روز گذشته در غور یک‌هزار خانواده بیجا شده اند و اکنون در فضای باز زندگی می‌کنند.

از سوی هم اوچا یا دفتر هماهنگی کمک‌های بشر دوستانه‌ی ملل متحد بارنده‌گی‌های اخیر در کشور را بی پیشینه خوانده و گفته است که در نتیجه این سیلاب‌ها ده هزار هکتار زمین کشاورزی از بین رفته است.

وزارت دولت در امور رسیده‌گی به حوادث طالبان نیز گفته است از ماه حمل تا کنون سیلاب‌ها در کشور جان بیش از ۹۹ تن را گرفته و بیش از ۶۳ تن را زخمی کرده است.