ویدیو ها

گفتگو با مایکل سمپل

مایکل سمپل که از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۸ میلادی معاون نماینده ویژه اتحادیه اروپا در افغانستان بود سال ها است که طالبان را زیر مطالعه دارد. آقای سمپل در یکی از دانشگاه های بریتانیا نیز استاد است و در این گفت وگو با آمو، تاکید می ورزد که طالبان ظرفیت مدیریت افغانستان را ندارند و در یک و نیم سال گذشته افغانستان را سخت آسیب زده اند. او بدین باور است که حاکمیت طالبان دوام نخواهد نکرد زیرا طالبان افغانستان را تنها برای خودشان میخواهند و با بستن دَرهای صلح، افغانستان را با خطر یک جنگ داخلی ویرانگر رو به رو ساخته اند.