افغانستان

توقف فعالیت ۹ رسانه در قندهار پس از بازگشت طالبان به قدرت

قدریه نزدیک به سه سال در تلویزیون محلی «هیواد» در قندهار کار کرده است.

او پس از بازگشت طالبان به قدرت بیکار شده است.

قدریه که تنها نان آور خانواده است اکنون با مشکلات اقتصادی رو به رو شده است.

او به آمو گفت: «من یک زن استم و اکنون هیچ کسی به من کار نمی‌دهد.مشکلات اقتصادی‌ام زیاد شده است و نمی دانم که چی کنم».

حیات‌الله څرک، تهیه کننده برنامه‎‌های تفریحی رادیو«زما» بود.

او پس از بازگشت طالبان به قدرت و بسته شدن رادیو«زما» بیکار شده است.

اکنون در بخشی از شهرقندهار«سوپ» فروشی می‌کند.

او به آمو گفت«درست است که ازسوپ فروشی عاید خوبی دارم اما خبرنگاری مسلک من است.من کار خود را از دست داده‌ام».

پس از سقوط نظام پیشین، ۱۳رادیوی محلی،۳ هفته نامه و ۲ تلویزیون خصوصی درقندهار نشرات داشتند.

اما پس از افتادن قندهار به دست طالبان، فعالیت ۵ رادیوی محلی، ۳ هفته‌نامه و ۱ تلویزیون خصوصی متوقف شده است.

رادیو«نړۍ» یکی از رسانه‌هایی است که پس از بازگشت طالبان به قدرت بسته شده است.

سرورآغا، مسول این رادیو درباره متوقف شدن فعالیت‌های رادیو نړۍ به آمو گفت«ما در گذشته برنامه‌های تفریحی و موسیقی داشتیم. طالبان که آمدند نتوانستیم چنین برنامه‌هایی را پخش کنیم و دیگر کسی برای مان اعلانات تجارتی نمی‌داد.همه برنامه‌های ما تفریحی بود و منبع عایدمان اعلانات تجارتی بود. پس از آمدن طالبان منبع عاید مان متوقف شد».

پیش از پانزدهم آگست نزدیک به ۱۲۰ تن به شمول ۱۲ زن در رسانه‌های محلی کندهار سرگرم کار و اطلاع رسانی بودند.

اکنون ۷ رادیوی محلی و ۱ تلویزیون خصوصی در قندهار فعالیت دارند.

شماری از خبرنگاران این رسانه‌ها می‌گویند که طالبان به آنان دستور داده‌اند که خبرهای شان را پیش از پخش به آنان بفرستند و پس از تاییدی طالبان برنامه‌ها و گزارش‌های شان را پخش کنند.

این خبرنگاران به آمو گفتند که میزان دسترسی به اطلاعات در قندهار به صفر رسیده است.

یکی از خبرنگاران در قندهار که نمی‌خواهد نامی از او در این گزارش گرفته شود به آمو گفت«بسیاری از ریاست‌های طالبان در قندهار سخنگو ندارند. سخنگویان والی طالبان در قندهار، سخنگوی شهردای طالبان در قندهار و سخنگوی فرماندهی پولیس طالبان در این ولایت گاه گاهی با فرستادن اعلامیه‌ها در گروپ‌ها تاجایی اطلاعاتی را با ما شریک می‌کنند و بس. اما اگر ما پرسشی داشته باشیم و بخواهیم به که اطلاعات را با ما شریک کنند، هیچ پاسخ نمی‌دهند و حتا تهدید می‌کنند که حق ندارید چنین گزارشی را بسازید».

افزون بر خبرنگاران، کاربران رسانه‌های اجتماعی نیز با محدویت‌هایی رو به رو استند.

از این میان، بشیر آرمان، یکی از کاربران رسانه‌های اجتماعی بود. او در سال ۲۰۲۲ در نوشته‌ای در صفحه فیس بوک‌اش همواره بر پالیسی طالبان انتقاد می‌کرد. اما طالبان در ۲۹ نومبر ۲۰۲۲ او را بازداشت کردند و تاکنون از سرنوشت او خبری نیست.

حافظ نور احمد سعید، رییس اطلاعات و فرهنگ طالبان در قندهار به آمو گفت که طالبان از آزادی بیان و فعالیت رسانه‌ها پشتیبانی می‌کنند.

آقای سعید گفت« با روی کار آمدن طالبان هیچ رسانه‌ای به علت فشارهای طالبان بسته نشده است بل به علت متوقف شده پروژه‌ها بسته شده‌اند.ما را رسانه‌ها و خبرنگاران هیچ مشکلی نداریم».

پس از پانزدهم آگست ۲۰۲۱ و بازگشت طالبان به قدرت این گروه محدودیت‌های بیشتری را بر رسانه‌ها و به ویژه بر مجریان و خبرنگاران زن وضع کردند.

مرکز خبرنگاران افغانستان در گزارش سالانه‌اش در ماه دیسمبر سال ۲۰۲۲ گفته بود که در یک سال دستکم ۲۶۰ مورد نقض آزادی رسانه‌ها و خبرنگاران را ثبت کرده است.