افغانستان

محدودیت‌های طالبان بر زنان هیئت ارشد سازمان ملل را به کابل آورد

یکی از سخنگویان سازمان ملل متحد روز سه شنبه گفته است که دبیرکل این سازمان نسبت به ایجاد آپارتاید جنسی توسط طالبان نگران است و به همین دلیل یک هیات عالی‌رتبه این سازمان به کابل سفر کرده‌است.

فرحان حق، معاون سخنگوی سازمان ملل متحد گفته است که امینه محمد، معاون دبیرکل سازمان ملل به همراه سیما باهوس (مدیر اجرایی امور زنان) خالد خیاری (دستیار امور سیاسی دبیرکل) و فرحان حق (معاون سخنگوی سازمان ملل) نمایندگان سازمان ملل متحد در این سفر هستند.

او با اشاره به یک اجماع واضح در مورد حقوق زنان و دختران افغانستان از جمله حق کار و آموزش گفت: «از مقامات سازمان ملل متحد خواسته شده که جدیت وضعیت را بیان کنند.»

این در حالی است که در هفته‌های اخیر طالبان محدودیت‌های شدیدی‌ را بر زنان و دختران در افغانستان وضع کرده‌اند. در آخرین فرمان این گروه همه زنانی که با نهادهای خارجی همکار بودند از کار منع شده‌اند. اقدامی که روند کمک رسانی را برای نیازمندان با مشکل روبرو کرده است.

طالبان همچنین در فرمان‌های جداگانه رفتن به مکتب‌های متوسطه ودانشگاه‌ها را به روی همه دختران بند کرده‌اند.

درهمین حال هفته گذشته، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد «حمله بی‌سابقه و سیستماتیک به حقوق زنان و دختران» را محکوم کرد به گفته او «آپارتاید مبتنی بر جنسیت را ایجاد می‌کند.»

دیدار معاون دبیرکل سازمان ملل با کرزی

امینه محمد، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در کابل با حامد کرزی رییس جمهور پیشین دیدار کرده است.

او در این دیدار با تاکید بر آموزش و بازگشایی مراکز تعلیمی و تحصیلی به روی دختران بر بازگشت زنان به وظایف‌شان تاکید کرد.

حامد کرزی نیز در این دیدار از همکاری‌های سازمان ملل متحد با افغانستان مخصوصا از کمک‌های بشردوستانه این سازمان قدردانی کرد و خواستار تداوم این همکاری‌ها با افغانستان شد.

مقام‌های ارشد سازمان ملل قبل از ورود به کابل در چندین کشور دیگر منطقه در مورد حقوق زنان و دختران افغانستان با مقامات این کشورها گفتگو کردند.