ویدیو ها

گفت‌وگو با یان ایگلند دبیرکل شورای پناهندگان ناروی

در این گفت‌وگو کریم امینی با یان ایگلند دبیرکل شورای پناهندگان ناروی در باره توقف فعالیت‌های این نهاد در افغانستان همزمان با ممنوعیت زنان از کار در نهادهای غیردولتی در افغانستان، و موضوعات مرتبط دیگر بحث کرده است.

آقای ایگلند می‌گوید که نهاد وی به تمامی ارزش‌های جامعه افغانستان احترام گذاشته است و کارمندان زن در این نهاد نیز حجاب را رعایت می‌کردند اما به گفته او، تصمیم طالبان وی را «عصبانی» ساخته است.