افغانستان

مردان مسلح همسر و کودکان یک خبرنگار را به شدت لت و کوب کردند

احسان الله شريفی خبر نگارِ پیشین تلویزیون ملی در کندز از حمله افراد مسلح بر خانواده اش خبر می دهد.

آقای شریفی می‌گوید که مردان مسلح صبح روز پنج شنبه ۸ ماه جدی به خانه اش حمله کردند، همسر و دو کودکش را به شدت لت و کوب کردند، احسان الله شریفی می گوید که همسرش در بیهوشی به سر می برد و در شفاخانه بستری است.

احسان شریفی می گوید پس از آن که صبح روز پنج شنبه خانه را به قصد کار ترک کرد، و دو پسرش را به آموزشگاه رساند، دو مرد مسلح با تفنگچه و چوب به خانه اش حمله کردند، به سر همسرش با چوب زده اند و او را لت و کوب کردند، یک دختر و یک پسرش را لت و کوب کردند.

آقای شریفی می گوید« دو پسرم را به کورس رساندم، خودم به وظیفه و سوی کارم رفتم. که از برادرم زنگ آمد که عجله کن بیا خانه ، من خیلی ورخطا و سراسیمه به خانه آمدم که مردم محل دهن دروازه من جمع هستند ، دست و پایم از حرکت ماند و قلبم شکست. »

او به نقل از همسایه گان می گوید که دو مهاجم به خانه اش داخل شده بودند و دو تن در نزدیک خانه اش نگهبانی می کرده اند.

آقای شریفی سه پسر ده ساله، هشت ساله و شش ساله و نیز یک دختر سه ساله دارد. اکنون همسر و دختر و یک پسر کوچکش که لت و کوب شده اند در شفاخانه بستری استند.

احسان شریفی می‌گوید: «با دنده چوپ به سر خانمم کوبیده بودند . و دو طفل مرا همرای پیراهن شان بسته کرد بودن و نیز خانمم را دست و پا یش دهنش را پلستر کرده بستن، در یک خانه جدا از پسرانم قفل زده بودن.»

آقای شریفی میگوید که بیشتر از یک دهه در رسانه های افغانستان کار کرد، او که خبرنگار تلویزیون ملی کندز بود، پس از تسلط طالبان بر افغانستان بیکار شد و برای پیش برد زنده گی به کار آزاد رو آورد. وی تاکید می ورزد با هیچ کسی دشمنی ندارد و از این رویداد به شدت تکان خورده است.