افغانستان

طالبان ۲۲ تن به شمول ۳ زن را در جوزجان شلاق زدند

منابع محلی در ولایت جوزجان تایید می‌کنند که طالبان روز یکشنبه ۲۷ قوس ۲۲ تن به شمول ۳ زن را در استدیوم ورزشی مارشال دوستم شلاق زدند.

منابع به تلویزیون آمو می‌گویند که در این رویداد مقام‌های بلند پایه طالبان همراه با صدها تن از باشندگان جوزجان شرکت‌ کرده بودند.

یک منبع دیگر که به دلیل مسائل امنیتی اجازه انتشار نام خود را در این گزارش به تلویزیون آمو نداده است، می‌گوید که طالبان ۲۲ تن را به اتهام فروش و استفاده از مواد مخدر، سرقت، روابط نامشروع از ۲۵ الی ۳۹ شلاق زده‌اند که سه تن آنان خانم بودند و سپس آنان را دوباره به محکمه جوزجان انتقال دادند.

این منبع همچنان اضافه می‌کند که طالبان به هیچ کس اجازه عکس‌برداری ندادند و موبایل چند تن نیز به همین دلیل توسط طالبان گرفته شد.

این در حالی است که طالبان در یک ماه گذشته بیش از ۱۰۰ تن را در حضور مردم در شهرهای مختلف کشور شلاق زدند.

کارشناسان سازمان ملل دو روز قبل در اعلامیه‌ای خواهان توقف دُره زدن طالبان در حضور مردم شدند.