زنان

یوناما به طالبان: برای پایان خشونت در برابر زنان گام‌های فوری برداشته شوند

سازمان ملل متحد در افغانستان از طالبان می‌خواهد برای پایان دادن به خشونت در برابر زنان و بدتر شدن حقوق زنان به عنوان بخشی از تلاش‌های حیاتی برای برقراری صلح معنادار و پایدار گام‌های فوری بردارند.

این فراخوان همزمان با گرامیداشت از روز جهانی محو خشونت علیه زنان و آغاز فعالیت ۱۶ روزه جهانی در برابر خشونت مبتنی بر جنسیت در جهان انجام شده است.

یوناما می‌گوید که از بیش از یک سال به این سو، بسیاری از اساسی ترین حقوق زنان در افغانستان، کشوری که یکی از بالاترین ارقام خشونت علیه زنان را در جهان دارد، محدود یا لغو شده است.

به گفته یوناما، زنان در أفغانستان همچنان در دسترسی به خدمات هماهنگ، جامع و با کیفیت برای زنانی که خشونت مبتنی بر جنسیت را متحمل شده اند وخامت قابل مالحظه‌یی را تجربه می‌کند و در عین حال، تقاضا برای این خدمات از هر زمان دیگری بیشتر است.

روزا اوتنبایوا، نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل برای أفغانستان، در این باره می‌گوید: «حقوق اساسی زنان افغان باید محافظت شود و باید گام‌های مشخصی برای ایجاد محیط مناسب و توانمند که بدون هر گونه خشونت باشد، برداشته شود.»

سازمان ملل می‌گوید که این وضعیت با یک بحران انسانی و اقتصادی وخیم و محدودیت‌های حقوق اساسی زنان از جمله آزادی گشت و گذر، کار، آموزش و مشارکت در زندگی عمومی تشدید می‌شود.

آلیسون داویدیان، نماینده اداره زنان سازمان ملل متحد در افغانستان می‌گوید: «هر روز گواه عادی شدن خشونت در برابر زنان و دختران، در خانه های‌شان، مکان‌هایی که اجازه کار دارند، آنالین و در مکان‌های عمومی هستیم.»

او می‌افزاید: «در سطح جهانی می دانیم که ایجاد محیط که زنان و دختران در آن عاری از خشونت باشند، بدون تدابیر مداخالت خاص برای توانمندسازی آنان، از جمله ابتکاراتی برای حمایت از صدای آنان، حمایت و مشارکت در تصمیم گیری‌های مؤثر بر زندگی آنان، غیرممکن است.»

سازمان ملل متحد در افغانستان می‌گوید که این نهاد برای رسیدگی به خشونت مبتنی بر جنسیت، از جمله پاسخگویی به نیازهای متفاوت زنان و دختران آسیب پذیر، تقویت اولویت‌ها و نفوذ زنان، و پشتیبانی مستقیم از آنان فعالیت می‌کند.