افغانستان

هشدار طالبان به فروشندگان لباس‌های زنانه: روی مانکن‌ها را بپوشانید

طالبان به برخی از فروشندگان لباس‌های زنانه در بازارهای شهر کابل گفته اند پس از این روی مانکن‌هایی که در فروشگاه‌های آنان است را بپوشانند و پس از این از فروش لباس‌های «خلاف شریعت» خودداری کنند.

شماری از این فروشندگان می‌گویند طالبان به آنان همچنان گفته اند که دیدن این مانکن‌ها برای مردان خوب نیست .

مصطفا، فروشنده لباس‌های زنانه در بازار لیسه‌ی مریم در شمال کابل، می‌گوید: «طالبان آمدند و با برخورد خشن گفتند که پس از این روی گدی‌ها باید پوشانده باشد؛ چون آن‌ها شباهت زیادی به‌زنان دارند و این خلاف شریعت است و دیدن اینها برای مردان جایز نیست و باعث گناه می‌شود.»

گل احمد، فروشنده دیگر، می‌گوید: «افراد طالبان به‌تازگی دوباره آمدند و گفتند اگر این کار را عملی نکنید با شما برخورد قانونی صورت می‌گیرد. بعد از این لباس‌هایی را به‌فروش برسانید که مطابق شریعت اسلامی باشد و از فروختن لباس‌های برهنه و کوتاه خودداری کنید.»

میترا نوی، باشنده کابل، در واکنش به این تصمیم طالبان می‌گوید: «در فروشگاه‌های زنانه، لباس‌های زنانه را به‌نمایش می‌گذارند و این لباس‌ها توسط زنان دیده می‌شود. پوشاندن صورت این مانکن‌ها برای چه؟ طالبان اگر واقعن به‌فکر پیاده کردن شریعت اسلامی هستند، زیاده‌روی می‌کنند.»

او می‌افزاید: «این زورگویی است و کسی هم از ترسِ جان خود چیزی گفته نمی‌تواند.»

ناجیه، دانش‌جوی دانشکده‌ی حقوق، می‌گوید با بیشتر شدن محدودیتهای طالبان ترس و ناامیدی در جامعه بیشتر خواهد شد.

او می‌افزاید: «جامعه‌ی جهانی و کشورهای جهان، اوضاع کنونی و وحشت‌بار افغانستان را تنها نظاره می‌کنند و هیچ اقدامی برای خروج از این بحران انجام نمی‌دهند؛ در حالی که باید فشارها بالای طالبان بیش‌تر شود.»

این درحالی است که در روزهای گذشته، افراد ریاست امر به‌‌معروف طالبان در کابل در فرمانی تازه به‌خیاطان مرد دستور دادند که نباید لباس زنان را بدوزند و دروازه‌ی دکان‌‌های خیاطی زنانه را نیز در کابل بستند و به‌زنان گفتند که باید در خانه‌ خیاطی کنند.