افغانستان

باشندگان شهرک شیرخان بندر، آبِ آشامیدنیِ بهداشتی ندارند

نزدیک به ۵۰۰ خانواده در منطقه‌ی شهرک شیرخان بندر در ولسوالی امام صاحب کندز زندگی می‌کنند و از دست‌رسی نداشتن به آب آشامیدنی بهداشتی شکایت دارند.

این خانواده‌ها می‌گویند که سال‌ها است که آب آشامیدنیِ بهداشتی ندارند.

به گفته‌ی این باشندگان، آنان از آب گِل‌آلود دریای آمو استفاده می‌کنند؛ اما به‌دلیل پایین بودن سطح آب دریا از خانه‌های شان، آب را به دشواری تأمین می‌کنند و با هزینه‌ی گزاف توسط واتر پمپ‌ها آب را بالا می‌آورند و از آن استفاده می‌کنند.

به گفته‌ی این باشندگان، آنانی که توانایی گرفتن آب از دریا را ندارند، بشکه‌ی ۵ افغانی آب خریداری می‌کنند.

عزیزالله، یکی از باشندگان شیرخان بندر می‌گوید: «از سال‌های دور ما همین قسم به آب نوشیدنی صحی دست‌رسی نداشتیم و با این مشکل زندگی می‌کنیم. آب دریا گِل‌آلود است و هنوز هیچ‌کس به این مشکل ما توجه نکرده‌است.»

وی می‌افزاید: «برای دست‌رسی به آب، برق را به‌مشکل مهیا می‌کنیم. آب پاک نیست، کودکان ما را مریض می‌کند. آب را که از این‌جا می‌بریم ۲۴ ساعت می‌گذاریم تا پاک شود‌ و از آن استفاده می‌کنیم.‌ مردم این‌جا فقیر هستند و به‌مشکل آب را برای خود شان مهیا می‌کنند.»

باشندگان این منطقه، راه طولانی را برای بردن آب به‌خانه‌های ‌شان طی می‌کنند و آب را توسط مرکب و وسیله‌ی نقلیه انتقال می‌دهند.

عبدالرحمان، یکی دیگر از این باشندگان می‌گوید: «وقتی باران می‌بارد، آب دریا زیادتر گِل‌آلود می‌شود و صاف کردن آن مشکل‌تر می‌شود. ما اگر بخواهیم نل‌کشی کنیم، هزینه‌ی زیادی می‌خواهد که توان پرداخت آن را نداریم.»

باشندگان شیرخان بندر از طالبان می‌خواهند تا برای آنان آب بهداشتی آشامیدنی تأمین کنند و ذخیره‌ی آبی برای آنان بسازند.

اما نصرالدین نصرت، رییس آب‌رسانی زون شمال‌شرق می‌گوید که آنان امسال هیچ برنامه‌ی آب‌رسانی در منطقه‌ی شیرخان بندر کندز ندارند.

این در حالی است که به گفته‌ی باشندگان شهرک شیرخان بندر کندز، حفر چاه عمیق هم ناممکن بوده و آبی که از حفر چاه به‌دست می‌آید، به‌شدت شور و غیرقابل تصفیه است.