ویدیو ها

بازتاب: متین بیک – رییس‌دفتر رییس‌جمهور پیشین

متین بیک رییس دفتر پیشین اشرف غنی درباره سقوط کابل وتاثیر تحولات آن روز بر زندگی اش می گوید.