ویدیو ها

بازتاب: ناهید فرید – عضو پیشین مجلس نمایندگان

ناهید فرید عضو پیشین مجلس نمایندگان در مورد سقوط کابل و تاثیرات این تحول بر زندگی اش می گوید.