ویدیو ها

گفتگو با انوارالحق احدی: سرنوشت پول‌های منجمدشده افغانستان چی خواهد شد؟‎

در این گفتگو انوارالحق احدی عضو هیئت ناظر با سمیع مهدی در باره نحوه استفاده از ذخایر ارزی افغانستان می‌پردازد.