جهان

دبیرکل: جهان به اقدام‌های اقلیمی «جسورانه و قاطع» نیاز دارد

انتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد می‌گوید که برای بهبودی دمای هوا، جهان به اقدام‌های اقلیمی «جسورانه و قاطع» نیازمند است.

آقای گوترش در اکس نگاشته است: «ما نمی‌توانیم آینده‌ای را بپذیریم که در آن ثروت‌مندان در حباب‌های تهویه مطبوع (وسایل سردکننده و گرم‌کننده دمای هوا) محافظت شوند؛ در حالی که بقیه بشریت تحت تاثیر آب و هوای کشنده قرار می‌گیرند».

به گفته دبیرکل ملل متحد، در سال جاری تا کنون، موج گرما جان صدها تن را در سراسر جهان گرفته است.

این در حالی است که در آخرین مورد و بر بنیاد گزارش‌ها، ده‌ها تن در اثر گرمای بیش از حد هوا در هفته‌های اخیر در هند، جان‌های شان را از دست داده‌اند.

گفتنی است که اوچا پیش از این در گزارشی گفت که هرچند افغانستان در تغییرات اقلیمی نقش صفر درصدی دارد؛ اما با تاثیرات ویران‌گر روبه‌رو است.

اندریکا راتواته، هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه ملل‌متحد در افغانستان در این باره گفت که مردم افغانستان با وجود سهیم بودن صفر درصدی در تغییرات اقلیمی؛ اما با تاثیرات ویران‌گر آن روبه‌رو هستند.