افغانستان

یونیسف ۲۱ پروژه آب‌رسانی در افغانستان روی دست دارد

صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) می‌گوید که در حال ساخت و بازسازی ۲۱ پروژه آب‌رسانی در کشور است.

این صندوق در اکس نگاشته است که این پروژه‌ها از سوی جاپان حمایت مالی می‌شود.

یونیسف می‌گوید: «هر کودکی چه در خانه، چه در مکتب، چه در نزد پزشک و چه در اجتماع، نیاز دارد تا از آب پاک و سالم استفاده کند».

بر اساس این گزارش، این پروژه‌ها بیش‌تر در روستاهای افغانستان تطبیق می‌شوند.

این در حالی است که باشندگان اکثر نقاط کشور از نبود آب آشامیدنی پاک شکایت دارند و می‌گویند که با چالش‌های زیادی در این زمینه مواجه هستند.

از طرفی هم شماری از پزشکان در کشور می‌گویند که یکی از عوامل شیوع بیماری‌های متنوع در سراسر کشور، عدم استفاده از آب آشامیدنی پاک و سالم است.

این پزشکان دلیل اصلی بیماری‌های فصلی چون اسهالات و کولرا در فصل تابستان را عدم دست‌رسی باشندگان مناطق مختلف کشور به آب پاک و صحی می‌دانند.