صحت

یونیسف از درمان ۲۳۴ هزار کودک مبتلا به سوءتغذیه پشتیبانی کرد

صندوق پشتیبانی از کودکان ملل متحد (یونیسف) می‌گوید که در سال روان میلادی از درمان ۲۳۴ هزار کودک مبتلا به سوءتغذیه در افغانستان پشتیبانی کرده‌است.

یونیسف در اکس می‌افزاید که برای بیش از ششصد هزار کودک دیگر نیز واکسین ضد سرخکان فراهم کرده است.

به گفته این نهاد، در همین سال، با پشتیبانی برنامه‌های این نهاد در حدود ۳۱۴ هزار تن به آب پاک آشامیدنی دسترسی یافته‌اند.

این در حالی است که  گزارش برنامه جهانی غذا گفته است که بیش از سه میلیون کودک به سوء تغذیه در افغانستان مبتلا اند.

به گفته این نهاد، ۱۲ میلیون تن در افغانستان درباره این‌که وعده غذایی بعدی شان را از کجا دریافت کنند، آگاهی ندارند.