افغانستان

نماینده اتحادیه اروپا: امتیاز دادن به طالبان به بهای مذاکرات دوحه ارزش خود را دارد

توماس نیکلاسون، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان، گفته است که امتیاز دادن به طالبان با حذف نمایندگان جامعه مدنی از نشست، بهایی است که ارزش پرداخت برای تعامل بیشتر را دارد.

وی به خبرگزاری فرانسه گفته است: «برای داشتن فرصت گفتگو با طالبان و آنها آمدند، و با گفتگو با این افراد، جامعه مدنی، بخش خصوصی و آنها آمدند. به نظر من این ارزش خود را داشت.»

آقای نیکلاسون افزود: «فکر می‌کنم بحث خوبی بود. ما از جنجال‌هایی پیرامون این رویداد مطلع هستیم. برخی از اعضای جامعه مدنی آن را به دلایل مختلف تحریم کرده‌اند و من دلایل آنها را درک می‌کنم.»

این مقام اتحادیه اروپا در ادامه گفت که مذاکرات با هیئت طالبان برای بحث در مورد افزایش تعامل با افغانستان و پاسخ هماهنگ‌تر به این کشور، از جمله مسائل اقتصادی و تلاش‌های مبارزه با مواد مخدر، «نقطه شروع خوبی» بوده است.

او تأکید کرد: «هیچ تعهدی برای تغییر چیزی از جانب سازمان ملل متحد و هیچ تعهدی از جانب ما برای انجام کاری بیشتر در این مرحله وجود نداشته است.»

نماینده اتحادیه اروپا همچنین گفت که دیدارها با مقام‌های طالبان «بهتر از آن چیزی بوده است که من می‌ترسیدم.»

آقای نیکلاسون در پاسخ به پرسشی در رابطه با مکتب‌های دختران گفت: «فکر نمی‌کنم انتظار واقعی من از این جلسه این بود که بتوانیم آن را در سه روز برطرف کنیم.»

وی افزود که طالبان به وضوح علاقه و تمایل خود را برای ادامه مذاکرات ابراز کرده‌اند.

او ادامه داد: «اما من فکر می‌کنم برای این منظور باید جلساتی را به طور محکم آماده کنیم.»

آقای نیکلاسون توضیح داده است که اتحادیه اروپا تحریم‌های سازمان ملل متحد را اجرا کرده است و به همین دلیل، حذف آنها باید با شورای امنیت رسیدگی شود.

وی اضافه کرد که افرادی که در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفته‌اند «به نقض حقوق بشر مرتبط هستند.»

او گفت: «بنابراین برای اینکه تحریم‌های ما برداشته شود، آنها باید مواضع مختلفی را در مورد حقوق زنان و دختران اتخاذ کنند.»