افغانستان

رینا امیری بر شمولیت حقوق بشر در گفتگوها در باره آینده افغانستان تاکید کرد

رینا امیری، نماینده ویژه ایالات متحده در امور زنان افغانستان، به مناسبت روز بین‌المللی حمایت از قربانیان شکنجه گفته است که تا زمانی که موضوع حقوق بشر در دستور کار گفتگوهای آینده افغانستان قرار نگیرد، «چرخه درگیری» در این کشور پایان نخواهد یافت.

بانو امیری در صفحه اکس خود نوشته است که شهروندان افغانستان به مدت ۵۰ سال از خشونت، از جمله تحت «رژیم طالبان» رنج برده‌اند.

این در حالی است که قرار است نشست سوم دوحه به میزبانی سازمان ملل برای افغانستان طی چند روز آینده برگزار شود، اما در این نشست حقوق بشر، به‌ویژه وضعیت زنان و دختران، از دستور کار اصلی حذف شده‌اند.

گزارش شده که در این نشست تنها به مسائل مربوط به مواد مخدر و مسائل بانکی و مالی پرداخته خواهد شد.