افغانستان

جبهه مقاومت مدعی انجام دو حمله در برابر طالبان در کابل شد

جبهه مقاومت ادعا کرده است که در نتیجه حملات جداگانه در برابر طالبان در کابل، شش عضو طالبان کشته شدند و یک تن دیگر آنان زخمی شده‌ است.

این جبهه در بیانیه‌ای ادعا کرده که در حمله نخست به یک ایست بازرسی طالبان در نزدیکی جکشن برق در منطقه خیرخانه، از حوزه ۱۵ شهر کابل، دو عضو طالبان کشته شدند و یک تن زخمی شده است.

به ادعای جبهه مقاومت، در حمله‌ دیگر به موتر حامل کارمندان استخبارات طالبان، چهار عضو طالبان کشته شده‌اند.

در بیانیه این جبهه آمده است که حمله دوم در نزدیکی گمرک، در منطقه «پارک‌های صنعتی» از حوزه ۹ امنیتی شهر کابل انجام شده است.

طالبان تاکنون در این مورد اظهار نظری نکرده‌اند.