افغانستان

در آستانه عید قربان بازار خرید و فروش مواشی در کابل رونق یافته است

در آستانه عید قربان، بازار خرید و فروش مواشی در کابل رونق یافته است.
برخی از باشندگان کابل می‌گویند که بهای مواشی نسبت به پارسال افزایش یافته و قدرت خرید مردم نیز کمتر شده است.

از سویی هم، سازمان جهانی بهداشت از افزایش بیماری تب کانگو در افغانستان هشدار داده است.
چنانچه روز گذشته یک زن در ولایت پکتیا در نتیجه این بیماری جان خود را از دست داد.

جاده‌ها و به ویژه گلدان‌های جاده‌های پایتخت در آستانه عید قربان گواه رسیدن مواشی از روستاهای افغانستان است.

برخی از پزشکان می‌گویند که این بیماری ساری است و شهروندان افغانستان باید در هنگام ذبح حیوانات توصیه های بهداشتی را رعایت کنند.

بربنیاد آمار وزارت صحت عامه طالبان، ۳۸ درصد بیماری کانگو در افغانستان افزایش یافته است.

طالبان روز یکشنبه را عرفه و دوشنبه را روز نخست عید قربان اعلام کرده اند.

بربنیاد آموزه های دینی، کسانی‌که توان مالی دارند، حیواناتی مانند گوسفند، شتر و گاو را در این عید قربانی می‌کنند.