افغانستان

آگاهان سیاسی: طالبان در تلاش استقلال مذهبی‌اند

در حالی که امروز صد‌ها هزار زائر برای اجرای مراسم حج به «صحرای عرفات» رفته‌اند اما طالبان برخلاف آن فردا یکشنبه را عرفه و روز دوشنبه را روز اول عید قربان اعلام کردند.

برخی از شهروندان کشور می‌گویند که این تصمیم طالبان آنان را در «سردرگمی و دو راهی» قرار داده است.

برخی از آگاهان سیاسی به این باور‌اند که طالبان در تلاش استقلال مذهبی هستند و انتظار دارند جهان اسلام از «امیر المومنین” شان پیروی کنند.

در عربستان سعودی، سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخله طالبان، عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست وزیران طالبان و نور محمد ثاقب، سرپرست وزارت حج اوقاف طالبان روز شنبه به صحرای عرفات رفتند و مراسم عرفات را برگزار کردند.

اما در افغانستان طالبان روز یکشنبه را روز عرفه اعلام کرده‌اند.

تصمیم کم پیشینه و برخلاف صدها هزار زائر از تمام جهان اسلام که در مراسم حج به صحرای عرفات راه رفته‌اند.

سرپرست وزیر کابینه طالبان دیروز به مینا رسید و امروز مراسم عرفات را بر خلاف تصمیم طالبان که فردا عرفه را اعلام کرده اند، اجرا کرد.

برخی از عالمان دین به این باور اند که تصمیم طالبان انگیزه سیاسی دارد و برخلاف مذهب حنفی است.

فضل هادی وزین عالم دین می‌گوید: «این کار در مغایرت با این رای معروف در مذهب حنفی قرار دارد و این طبعا گمان می‌رود که یک فیصله سیاسی باشد و طالبان تلاش می‌کنند که خود را مستقل اعلان کنند و بلند پروازی کنند که حتی درمسایل فقهی و شرعی نیز از گرایش احتکار و انحصار طلبی را به نمایش بگذارند. درحالیکه نباید در مسایل شرعی و شعایر دینی مسایل سیاسی دخیل شود.»

برخی از آگاهان سیاسی به این باور اند که طالبان از اسلام استفاده سیاسی می‌کنند.

نجیب الرحمن شمال، آگاه مسایل سیاسی گفته است: «این عمل طالبان، تناقض بین سیاست حکومت فعلی افغانستان با جامعه اسلامی را نیز نشان می‌دهد و باعث بی‌اتفاقی بین مردم دنیا می‌شود نباید در چنین مسایل و ادای مناسک دینی استفاده های سیاسی صورت بگیرد که به نقص مردم افغانستان تمام شود.»

برخی از شهروندان افغانستان به این باور‌اند که تصمیم طالبان بر خلاف رأی فقهای عربستان سعودی مردم را در سردرگمی قرار داده‌است.

محمد، باشنده‌ هرات می‌گوید: «موضوعی که این روزها ذهن مردم را درگیر کرده روز عرفه است که کشور عربستان سعودی امروز را روز عرفه اعلان کرده و فردا را روز عید سعید قربان اعلام کرده است و دولت امارت اسلامی فردا را عرفه اعلان کرده و پس فردا را روز عید قربان و این باعث درگیری اذهان تعداد زیادی از مردم شده است.»

سهیلا، باشنده ولایت بادغیس می‌گوید: «متاسفانه ما کلا سردر گم هستیم. نمی‌دانیم که به دادگاه عالی طالبان گوش بدهیم یا عربستان. نه عید روزش مشخص است نه ماه رمضان مشخص است کلا ما سر در گم هستیم.»

بهروز، از باشندگان دیگر در هرات در این رابطه گفت: «عربستان امروز شنبه را روز عرفه اعلان کرده است تا قبل از امروز مردم نمی‌فهمیدند، سر در گم بودند که عید یکشنبه است یا دوشنبه تا که امروز از سخنگوی حکومت شنیدیم که فردا عرفه است.»

طالبان روز یکشنبه را روز عرفه و دوشنبه را روز اول عید قربان اعلام کرده اند و روز شنبه در اداره های دولتی در افغانستان رسمیات بود.

برخی از منابع به تلویزیون آمو گفته‌اند که طالبان کارمندان در اداره‌های دولتی را از بهر غیر حاضری نکردن در این روز، تهدید به کسر معاش کرده‌اند‌.

شماری از آگاهان سیاسی به این باور‌اند که طالبان در تلاش استقلال مذهبی هستند و می‌پندارند امیر المومنین در افغانستان است و باید جهان اسلام از افغانستان پیروی کند.

برخی هم تاکید می‌ورزند که طالبان برخلاف مسلمانان جهان در مسایل دینی عمل می‌کنند.

طارق فرهادی، آگاه مسایل سیاسی می‌گوید: «آموزش برخی از رهبران طالبان از جمله رهبر شان از دین مبین اسلام یک قسمت بسیار کوچک است و چیزی است که در مدرسه‌های بیرون از افغانستان این‌ها آموختند، پس ما شگفت زده نشویم که بعضی چیزهای می‌گویند که با نزدیک به دو میلیارد مسلمان دیگر برداشت شان مطابقت ندارد.»

برخی از شهروندان کشور گفته اند که بر خلاف طالبان روز شنبه را به مناسبت روز عرفه، روزه گرفته‌اند.

مردم می‌گویند که طالبان در مسأله اجازه دادن دختران به مکتب نیز برخلاف عالمان دین در داخل و بیرون افغانستان عمل کرده‌اند.