افغانستان

ملل متحد: افغانستان «بیش‌ترین جمعیت پناهجویان» جهان را دارد

کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجران می‌گوید که افغانستان «بیش‌ترین آوارگان جهان» را به خود اختصاص داده است.

این سازمان در گزارشی گفته است که افغانستان ۶.۴ میلیون پناهجو در سراسر جهان دارد که معادل یک-سوم کل پناهجویان جهان است.

در این گزارش آمده است که سوریه نیز با داشتن ۶.۴ میلیون پناهجو در جهان، هم‌ردیف افغانستان است.

کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهجویان دلیل مهاجرت‌ها در جهان را «جنگ، فقر و تبعیض‌های نظامند» خوانده است.

بر اساس گزارش این سازمان، تا پایان سال ۲۰۲۳ شمار «آوارگان اجباری» در جهان به ۱۱۷.۳ میلیون نفر افزایش یافته است.

در این گزارش همچنین آمده است که روند مهاجرت در جهان متوقف نشده و تا اپریل سال ۲۰۲۴ به بیش از ۱۲۰ میلیون نفر رسیده است.

این گزارش می‌افزاید که این آمار نشان‌دهنده آن است که از هر ۶۹ نفر یک نفر یا به عبارت دیگر ۱.۵ درصد از کل جمعیت جهان به اجبار آواره شده‌اند.

این سازمان هشدار می‌دهد که روند مهاجرت همچنان ادامه دارد و به دو برابر نسبت به یک دهه گذشته رسیده است.

فلیپو گراندی، کمیشنر بخش مهاجران ملل متحد می‌گوید: «در عقب این افزایش آوارگی، رنج‌های بی‌شماری نهفته است».

آقای گراندی می‌افزاید که این رنج‌ها باید جامعه بین‌المللی را وادار کند؛ تا فوراً برای مقابله با علل ریشه‌ای آوارگی اجباری اقدام کند.