بازرگانی

همه چیز درباره صادرات زغال سنگ افغانستان به پاکستان

با افزایش صادرات زغال سنگ افغانستان به پاکستان داش‌های خشت پزی در داخل کشور تعطیل شده‌اند و فروش زغال سنگ.

Read More
بازرگانی

ابریشم‌بافی هرات؛ صنعتی که به فراموشی سپرده شده است

آمارها از سوی پیشه وران صنعت ابریشم نشان می‌دهند که در حال حاضر سه دستگاه تولید ابریشم در هرات فعال.

Read More
بازرگانی

«رکود بی پیشینه» صنعت قالین بافی در شمال افغانستان

هنر قالین‌بافی در شمال کشور روزگاری از شهرت جهانی برخوردار بود و ولایت‌های شمالی افغانستان به عنوان زادگاه تولید قالین.

Read More
بازرگانی

افزایش «بی‌پیشینه» بهای پیاز در شمال کشور

مسئولان در کندز می‌گویند که افزایش بهای پیاز از بهر بیشتر شدن تقاضا برای این فراورده زراعتی است.

Read More
بازرگانی

تنها چهار دکان مس‌گری در بلخ فعالیت می‌کنند

در شهر مزارشریف در گذشته بیش از ۴۰ دکان مس‌گری فعال بودند اما اکنون این تعداد به چهار دکان رسیده.

Read More
بازرگانی

افزایش کم پیشینه بهای نفت و رکود کار و بار در بلخ

رانندگان تکسی در بلخ می‌گویند که در ۱۰ روز گذشته بهای یک لیتر پترول از ۶۵ افغانی به ۸۷ افغانی.

Read More
بازرگانی

نگرانی زنان تجارت‌پیشه در بلخ از نبود بازار فروش تولیداتشان

زنان تجارت پیشه در ولایت بلخ می‌گویند که پس از روی کار آمدن طالبان بازار‌های داخلی و خارجی برای فروش.

Read More
بازرگانی

افزایش ۲برابری تولید کفش در هرات

نزدیک به ۲۵۰ کارگاه تولید کفش در هرات فعال است و بیش از 4هزار تن سرگرم کار در این بخش.

Read More
بازرگانی

نگرانی کشاورزان کندز از کاهش بهای تربوز در این ولایت

مقام ها در کندز می‌گویند که امسال نزدیک به 4هزار هکتار زمین به کشت تربوز اختصاص یافته‌اند.

Read More
بازرگانی

ساخت یک شهرک صنعتی در ساحه پروژه سمنت هرات

مسئولان ریاست صنعت و تجارت هرات از ساخت یک شهرک صنعتی جدید در این ولایت خبردادند.

Read More